Stamboompagina van de Familie van de Bult


Inleiding
Reeds lang leefde bij mij de vraag naar de oorsprong van mijn familie. Uit verhalen van mijn vader (en enige aantekeningen, brieven van verre familie en bidprentjes)  leek deze te liggen in de kop van Overijssel/Friesland. Gevoelsmatig was de oorsprong Fries. Tot nu toe heb ik de gegevens vooral verzameld op het internet: bronnen als Tresoar in Friesland, het Historisch Centrum Overijssel, Genlias en Geneanet. Af en toe heb ik ook onderzoek gedaan bij het Centraal Bureau Genealogie.

Een belangrijke informatiebron is de verzameling scans van akten van de Burgerlijke stand in het Project "van Papier naar Digitaal". De initiatiefnemers hiervan: Hans den Braber en Herman de Wit ben ik zeer dankbaar. Door de hierdoor beschikbaar gekomen informatie heb ik de oorsprong van mijn familienaam kunnen bevestigen: op 31 december 1738 is ene Bernardus gedoopt, geboren in IJsveen, het tegenwoordige Eesveen, aan de grens van "De Bult" iets ten noorden van Steenwijkerwold. Bij zijn kinderen heb ik de naam "van de Bult" voor het eerst aangetroffen.Zie verder de beschrijving bij Bernardus Berns van de (Bult).

Verder heb ik veel informatie verzameld door te zoeken op het internet naar mij bekende familienamen. Bij deze speurtocht ben ik veel geholpen door een groot aantal collega-stamboomonderzoekers die ik op deze wijze heb leren kennen. Een paar van hen zal ik hieronder noemen; maar ik besef dat ik hierbij niet volledig ben. Hen die ik niet vermeld ben ik evenzeer dankbaar. Zoveel mogelijk worden zij vermeld in de referenties bij de hiernavolgende bestanden.

Als eerste noem ik Betsy Bajetto. Zij doet onderzoek naar de geschiedenis van de Katholieken in Kuinre en omgeving. Bij toeval heb ik haar ontdekt. Eigenlijk was ik nog niet eens begonnen met het opstellen van een stamboom. Maar ik zag dat zij informatie had over de families van de Bult, Belt en Tromp uit Kuinre. Het bleek dat deze informatie naadloos aansloot op de gegevens die ik uit het eigen familiebezit had. Nadien hebben Betsy en ik veel contact gehad. Ik ben haar hiervoor veel dank verschuldigd.
Nadat ik, weer op de website van Betsy, had gevonden dat Dina Pauwen als ouders Berent Pauw en Elisabeth Alting had kwam ik in contact met de heer G. Alting die twee genealogieën van de de familie Altink uit de omgeving van Rijssen/Wierden heeft uitgewerkt. Aan de hand van zijn informatie kwam ik vervolgens in contact met Toine Paauwe en Loek Ros, die mij veel hebben geholpen om deze tak van de familie in kaart te brengen.

In de oorsprong van de familie Beld-Belt ben ik erg geholpen door Hans Belt en Jeanette Berkhof.

Zowel de familie van mijn opa van moederskant als die van mijn vrouw komen uit Zuid Holland: Westland, Schiedam, Rotterdam. Voor het Westland waren de websites van Peter Eering en het persoonlijk contact met hem van onschatbare betekenis. De door de gemeentearchieven van Schiedam en Rotterdam digitaal beschikbaar gestelde scans van akten uit de burgerlijke stand zijn een uitstekende bron van informatie.

Voor informatie over andere takken van de familie heb ik gecorrespondeerd met Kees Blauwhof, Ton Huis in 't Veld, Arthur Passtoors, Jack van der Vegt en met vele anderen. Zij allen hebben mij erg geholpen bij het onderzoek naar de stamboom van mijn familie. Ik ben hen hiervoor erg dankbaar.

Ter bescherming van de privacy van nog levende personen vindt u over hen geen informatie, behalve de naam.
De op deze website weergegeven resultaten zijn verre van volledig. Geregeld zullen aanvullingen verschijnen. Wanneer u onjuistheden vindt of als u zelf over meer informatie beschikt verzoek ik u mij dit mede te delen via onderstaand e-mail adres.

Gebruikte Programmatuur
Voor de verwerkiing van de gegevens heb ik gebruik gemaakt van het programma Personal Ancestral File, een product van The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Vervolgens is de website in het Nederlands vertaald met het programma Search and Replace, een product van Funduc Software Inc..

Inhoudsopgave


Send e-mail to: cyp@xs4all.nl